Bài Văn khấn lễ Đức Thánh Hiền – VCCT

Văn khấn lễ Đức Thánh Hiền

images916375 8 Bài Văn khấn lễ Đức Thánh Hiền   VCCT

– Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con cúi lạy Đức Thánh Hiền, Đại Thánh khải giáo A nan đà Tôn giả.

Hôm nay là ngày… tháng…..năm………………………………… ……………

Tín chủ con là ………………………………………….. ………………………………………….. ….

Ngụ tại……………………………………….. ……………………………………….

Chúng con thành tâm dâng hương hoa, lễ vật, cầu mong Tam Bảo chứng minh, Đức Thánh Hiền chứng giám, rủ lòng thương xót phù hộ cho con được mọi sự tốt lành, sức khoẻ dồi dào, an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng.

Cúi mong Ngài soi xét tâm thành, phù hộ cho gia đình chúng con được sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>