Bài khấn Lễ cúng Mụ (Đầy cữ, đầy tháng, đầy năm) – VCCT

Lễ cúng Mụ (Đầy cữ, đầy tháng, đầy năm) Ông bà ta xưa quan niệm rằng: Đứa trẻ được sinh

Bài Văn khấn khi cưới gả – VCCT

Văn khấn khi cưới gả Khi hai gia đình nhà trai, nhà gái quyết định tác hợp cho hai trẻ

Bài Văn khấn lễ động thổ – VCCT

Văn khấn lễ động thổ Làm nhà là một trong những việc quan trọng nhất của một đời người. Để

Bài văn khấn Khi chuyển nhà, khi phải sửa chữa lớn – VCCT

Khi chuyển nhà, khi phải sửa chữa lớn Khi chuyển nhà, sửa chữa lớn cần phải làm lễ cúng tôn

Bài Văn khấn lễ nhập trạch – VCCT

images

Văn khấn lễ nhập trạch Lễ Nhạp Trạch (lễ dọn vào nhà mới, có thể là nhà tự xây cất

Bài Văn khấn lễ tân gia (Ăn mừng nhà mới) – VCCT

Văn khấn lễ tân gia (Ăn mừng nhà mới) Theo tục xưa sau lễ Nhập trạch dọn về nhà mới,

Bài Văn khấn lễ khai trương cửa hàng – VCCT

Văn khấn lễ khai trương cửa hàng Cửa hàng, nhà xưởng… đều nằm trên đất do vị Thổ Thần nơi


Văn Cúng Cổ Truyền – Tuyển Tập Văn Cúng – Các Bài Văn Cúng Khấn