Bài Văn khấn lễ hồi hoàn địa mạch – VCCT

Văn khấn lễ hồi hoàn địa mạch Khi gia đình ai đó đào đất lấp ao, khơi rãnh, xây tường

Bài Văn khấn dâng sao giải hạn – VCCT

Văn khấn dâng sao giải hạn Mỗi người vào mỗi năng có một ngôi sao chiếu mệnh. Có sao tốt

Bài Văn khẫn lễ Thượng Thọ – VCCT

nhat ban

Văn khẫn lễ Thượng Thọ Nhà nào có ông, bà, cha, mẹ thọ từ 70 tuổi trở lên đều làm

Bài Văn khấn Long Mạch, Sơn Thần và Thổ Thần – VCCT

Văn khấn Long Mạch, Sơn Thần và Thổ Thần – Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư

Bài Văn khấn lễ Cải Cát – VCCT

images

Văn khấn lễ Cải Cát – Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương. –

Bài Văn khấn Lễ Đàm tế – VCCT

Văn khấn Lễ Đàm tế – Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương. –

Văn khấn Lễ Tiểu Tường, Đại Tường (Giỗ đầu, giỗ thứ 2)

images

Văn khấn Lễ Tiểu Tường, Đại Tường (Giỗ đầu, giỗ thứ 2) – Con lạy chín phương Trời, mười phương


Văn Cúng Cổ Truyền – Tuyển Tập Văn Cúng – Các Bài Văn Cúng Khấn