Bài Văn khấn lễ Tam Toà Thánh Mẫu – VCCT

images

Văn khấn lễ Tam Toà Thánh Mẫu Đức đệ tứ khâm sai Thánh Mẫu, tứ vi chầu bà, năm toà

Bài Văn khấn ban Công Đồng – VCCT

Văn khấn ban Công Đồng – Con lạy chín phương trời, mười phương Chư phật, Chư phật mười phương –

Bài Văn khấn lễ Đức Thánh Trần – VCCT

TƯỢNG-ĐỨC-THÁNH-TRẦN1

Văn khấn lễ Đức Thánh Trần – Con kính lạy Tứ phủ Công Đồng Trần Triều – Con kính lạy

Bài Văn khấn tại đền Bà Chúa Kho – VCCT

Văn khấn tại đền Bà Chúa Kho – Con xin kính lạy Tam giới Thiên chúa cập nhất thiết Thánh

Bài Văn khấn Thành hoàng ở Đình, Đến, Miếu – VCCT

di-du-lich-gio-to-hung-vuong

Văn khấn Thành hoàng ở Đình, Đến, Miếu – Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật

Bài Văn khấn cầu tự – VCCT

Văn khấn cầu tự ! Chuẩn bị lễ vật: – 13 tờ tiền – 13 loại quả khác nhau –

Bài Văn cúng ngày giỗ đầu – VCCT

van_cung_ngay_gio_dau

Văn cúng ngày giỗ đầu 1. Ý nghĩa: Ngày giỗ đầu hay còn được gọi là “Tiểu Tường” là ngày


Văn Cúng Cổ Truyền – Tuyển Tập Văn Cúng – Các Bài Văn Cúng Khấn