bài văn cúng

Bài khấn Lễ Nguyên Tiêu (Lễ Thượng nguyên) – VCCT

Lễ Nguyên Tiêu (Lễ Thượng nguyên) Ngày Rằm tháng Giêng, ngày trăng tròn dầu tiên của năm mới, theo tục

Bài khấn Lễ dâng sao giải hạn vào ngày tết Nguyên Tiêu – VCCT

Lễ dâng sao giải hạn vào ngày tết Nguyên Tiêu Ông bà ta xưa quan niệm rằng: Mỗi năm, mỗi

Bài văn khấn khi đi Tiết Thanh minh (Từ mồng 5 Đến Mồng 10 Tháng Ba) – VCCT

Tiết Thanh minh (Từ mồng 5 Đến Mồng 10 Tháng Ba) Ông bà ta xưa chọn Tiết Thanh Minh là

Bài khấn Tết Hàn Thực (Ngày Mồng 3 Tháng 3) – VCCT

Tết Hàn Thực (Ngày Mồng 3 Tháng 3) Theo phong tục xưa của Trung Quốc: vào tiết Hàn Thực 3/3

Bài khấn Tết Đoan Ngọ (Ngày Mồng 5 Tháng 5) – VCCT

Tết Đoan Ngọ (Ngày Mồng 5 Tháng 5) Tết Đoan Ngọ là lễ tết lớn của người Việt Nam được

Bài khấn Tết Trung Nguyên (Ngày Rằm Tháng 7) – VCCT

van cung le vu lan ram thang 7

Tết Trung Nguyên (Ngày Rằm Tháng 7) Theo tín ngưỡng truyền thống của người Việt Nam Tiết Trung Nguyên là

Bài văn khấn ngày Tết Trung Thu (Ngày Rằm Tháng 8) – VCCT

van khan cung mung 1 va ngay ram

Tết Trung Thu (Ngày Rằm Tháng 8) Tết Trung Thu là tết được cử hành vào đêm Rằm tháng 8,